Who's Qualified

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ł
Name Company Date Country
Xavier, Manuel Roy Barclays January 11 UK
Xiao, Kang China Construction Bank June 08 China
Xiaofang, Zhang (D) Independent June 07 China
Xiaohu, Wang (D) China Citic Bank June 07 China
Xiaojie, Yin Independent June 08 China
Xiaoxi, Ni (D) Independent January 12 Singapore
Xiaoyong, Lin Independent January 08 China
Xie, Songfeng Prudential Financial June 08 USA
Xie, Wei (D) China Construction Bank June 08 China
Xin, Liu (D) Industrial and Commercial Bank of China January 08 China
Xin, Shirley Independent June 15 USA
Xing, Wei Independent January 11 Canada
Xinxin, Yu (D) Independent June 07 China
Xiong, Bo Nokia UK Ltd. June 09 UK
Xu, Mo (D) Independent June 16 China
Xu, Brenda Independent January 08 China
Xu, Guojie Independent June 10 UK
Xu, Li* (W) Independent January 12 USA
Xu, Ming Independent January 11 China
Xu, Mingjuan Independent June 07 China
Xu, Shouwen Independent June 07 China
Xu, Zhiyan Independent January 08 China
Xu, Shenbo (D) Independent January 17 USA
Xu, Gang Independent June 16 UK
Xu, Ling Independent June 16 China
Xue, Feng (D) Independent January 12 Singapore
Xystrus, Dan Chicago Equity Partners June 03 USA